My account

Login

บทความที่เกี่ยวข้อง

Privacy policy

MENU Terms and Conditions Privacy policy Refund Policy Contact นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Siamdrug.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเราคือการปกป้องความลับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และทั้งหมดที่คุณเปิดเผยกับเรา คุณในฐานะผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้บริการของเรามีสิทธิ์รับทราบและเข้าใจหลักปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราก่อนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณให้กับเรา เมื่อใช้บริการของเราย่อมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ เรามีนโยบายเผยแพร่ข้อเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในนโยบายส่วนบุคคลลงบนหน้าเพจนี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณเข้าไปตรวจดูความเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณมอบให้ เช่น ชื่อ หรือรายละเอียดของที่อยู่อีเมล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถิติการใช้งานเว็บไซต์ เช่น เข้าชมเว็บไซต์หน้าไหนบ้าง การใช้ข้อมูล เราจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามีอยู่ในลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้: ก) เพื่อยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง ข) เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ ที่คุณเลือกรับ ค) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้ใช้เพื่อปรับปรุงและเข้าใจวิธีที่ผู้ใช้ใช้บริการของเรา ง) เพื่อสร้างชุดรวมของข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตน ซึ่งจะนำไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Padveewebschool บางอย่าง จ) เพื่อติดต่อคุณ: – ตามที่คุณแจ้งขอให้เราดำเนินการ หรือเพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่คุณส่งถึงเรา

อ่านเพิ่มเติม »

Terms and Conditions

MENU Terms and Conditions Privacy policy Refund Policy Contact เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป เว็บไซต์ Siamdrug.com (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ถูกจัดทำขึ้นโดย นายวีรยุทธ ทองดอนพุ่ม (“เรา”) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/ หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่เราได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ ทรัพย์สินทางปัญญา ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการชื่อทางการค้าฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์สิทธิและทรัพย์สินของเรา ท่านตกลงและรับทราบว่า เว็บไซต์ของเราเป็นเพียงเว็บไซต์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์สำหรับผู้ใช้บริการเท่านั้น ใน กรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญาต่อเรา การใช้บริการ

อ่านเพิ่มเติม »

Refund and Returns Policy

MENU Terms and Conditions Privacy policy Refund Policy Contact ขั้นตอนการคืนสินค้า/ คืนเงิน ข้อบังคับในการคืนสินค้าสำหรับสินค้าที่ซื้อแบบยกชุด (Bundle product) มีอะไรบ้าง? สำหรับสินค้าที่ซื้อแบบยกชุด (Bundle product) สินค้าทุกชิ้นในบรรจุภัณฑ์จะต้องถูกส่งคืนหากมีคำขอคืนเงิน/คืนสินค้าเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป [การคืนเงิน/คืนสินค้า] การเคลมสินค้าสูญหาย เสียหาย กรณีเลือกช่องการการจัดส่งแบบ Seller own Fleet การเคลมสินค้าสูญหาย เสียหาย กรณีเลือกช่องการการจัดส่งแบบ Seller own Fleet กรณีผู้ขายนำส่งให้กับผู้ซื้อ หากเกิดการเสียหายสูญหาย(ขาแรก) ผู้ขายต้องทำการติดต่อเพื่อแจ้งเคลมกับขนส่งที่ใช้บริการ กรณีผู้ซื้อส่งคืนสินค้า หากเป็นการจัดส่งโดยผู้ขาย(กรณีเกิดความผิดพลาดจากผู้ขายหรือขนส่งขาแรก) จะไม่อยู่ในการรองรับการส่งคืนสินค้าของทางช้อปปี้ โดยผู้ขายต้องดำเนินการเข้ารับสินค้ากลับคืนเท่านั้น [การคืนเงิน/คืนสินค้า] ฉันสามารถแพ็กสินค้าสำหรับการคืนสินค้าได้อย่างไร กรณีคืนสินค้า การส่งสินค้าคืนควรอยู่ในสภาพเดียวกับที่คุณได้รับมา โดยคุณจะต้องส่งสินค้ามาในกล่องพัสดุเดิม และบรรจุอุปกรณ์กันกระแทกมาให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมจากการส่งสินค้าคืน    ในกรณีที่กล่องพัสดุที่ได้รับเสียหาย คุณสามารถส่งสินค้าคืนมาในกล่องพัสดุอื่นได้    สำหรับสินค้าที่อาจเกิดความเสียหายได้ง่าย

อ่านเพิ่มเติม »