Refund and Returns Policy

ขั้นตอนการคืนสินค้า/ คืนเงิน

สำหรับสินค้าที่ซื้อแบบยกชุด (Bundle product) สินค้าทุกชิ้นในบรรจุภัณฑ์จะต้องถูกส่งคืนหากมีคำขอคืนเงิน/คืนสินค้าเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป

การเคลมสินค้าสูญหาย เสียหาย กรณีเลือกช่องการการจัดส่งแบบ Seller own Fleet

 1. กรณีผู้ขายนำส่งให้กับผู้ซื้อ หากเกิดการเสียหายสูญหาย(ขาแรก) ผู้ขายต้องทำการติดต่อเพื่อแจ้งเคลมกับขนส่งที่ใช้บริการ
 2. กรณีผู้ซื้อส่งคืนสินค้า หากเป็นการจัดส่งโดยผู้ขาย(กรณีเกิดความผิดพลาดจากผู้ขายหรือขนส่งขาแรก) จะไม่อยู่ในการรองรับการส่งคืนสินค้าของทางช้อปปี้ โดยผู้ขายต้องดำเนินการเข้ารับสินค้ากลับคืนเท่านั้น

กรณีคืนสินค้า การส่งสินค้าคืนควรอยู่ในสภาพเดียวกับที่คุณได้รับมา โดยคุณจะต้องส่งสินค้ามาในกล่องพัสดุเดิม และบรรจุอุปกรณ์กันกระแทกมาให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมจากการส่งสินค้าคืน 

 

ในกรณีที่กล่องพัสดุที่ได้รับเสียหาย คุณสามารถส่งสินค้าคืนมาในกล่องพัสดุอื่นได้ 

 

สำหรับสินค้าที่อาจเกิดความเสียหายได้ง่าย อาจระบุบนกล่องว่า เป็นสินค้าที่เสียหายง่าย เพื่อเพิ่มความระมัดระวังให้กับผู้ขนส่ง

 

เพื่อให้การคืนเงิน/คืนสินค้าสำเร็จโดยรวดเร็ว โดย “สภาพเดียวกัน” นี้หมายรวมถึง

 1. กล่องบรรจุสินค้าจากทางแบรนด์
 2. ของกำนัล/ของแถม
 3. ประกันสินค้า
 4. ฉลากหรือป้ายคุณสมบัติ
 5. คู่มือการใช้งาน
 6. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ส่งมาให้พร้อมกับสินค้า

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว กรุณาแนบรายละเอียดต่อไปนี้มาในกล่องพัสดุระหว่างส่งคืน

 1. ชื่อผู้ใช้ใน บริษัท สยามดรัก แอนด์ ไมโครมาร์ท จำกัด
 2. หมายเลขคำสั่งซื้อ 
 3. คำอธิบายเหตุผลในการคืนสินค้า เช่น จุดที่เสียหาย รายละเอียดการทำงานผิดพลาด ความแตกต่างจากที่สั่งซื้อไป เป็นต้น

 

⚠️ หมายเหตุ

Siamdrug จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อพัสดุที่ส่งคืน หากเกิดจากข้อผิดพลาดในการแพ็กสินค้า

Siamdrug  ยังไม่มีนโยบายการเปลี่ยนสินค้า ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

 

หากคุณไม่พอใจกับสินค้าที่ได้รับ คุณสามารถกดขอคืนสินค้า/คืนเงินเข้ามา จากนั้นสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าที่คุณต้องการใหม่ได้อีกครั้ง

 

⚠️ หมายเหตุ

หลังจากส่งคำขอคืนเงิน/คืนสินค้าเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องรอให้คำขอได้รับการยอมรับก่อนจึงจะสามารถจัดส่งสินค้าเพื่อทำการส่งคืนได้ การคืนเงินจะถูกดำเนินการเมื่อสินค้าได้รับการตรวจสอบและยอมรับโดยผู้ขาย/ทีมงาน Siamdrug Warehouse

การขอคืนสินค้า/ คืนเงิน

ในกรณีที่คุณซื้อสินค้าประเภทเดียวกันมากกว่า 1 ชิ้น คุณจะต้องกดยอมรับหรือปฎิเสธสินค้าประเภทเดียวกันทั้งหมดก่อน จึงจะสามารถทำเรื่องขอคืนเงินคืนสินค้าได้ ทางเราแนะนำให้คุณกดคำขอคืนเงินคืนสินค้าสำหรับสินค้าทั้งหมดและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับส่งให้ทางเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาคำขอ

หากคุณซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน เมื่อคุณต้องการยื่นเรื่องขอคืนเงินคืนสินค้า คุณสามารถเลือกที่จะส่งคืนเฉพาะสินค้าที่มีความเสียหายได้

อย่างไรก็ตาม หากคุณซื้อสินค้าหลายชิ้น และมี 1 ชิ้นที่มีความเสียหาย คุณต้องยื่นเรื่องขอคืนเงินคืนสินค้าของสินค้าประเภทเดียวกันทั้งหมดที่คุณได้สั่งซื้อไป เช่น คุณได้สั่งซื้อไมโล ขนาด 2 กิโลกรัม จำนวน 1 หน่วย และ เนสกาแฟ 3in1 รสดั้งเดิมจำนวน 2 หน่วย พบว่า มีเนสกาแฟ 1 หน่วยที้เสียหายจากการขนส่ง คุณต้องยื่นขอคืนเงินคืนสินค้าสำหรับเนสกาแฟทั้งหมด 2 หน่วยแทนที่จะเป็น 1 หน่วย เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของระบบ

ขออภัยในความไม่สะดวก ทาง Siamdrug ยังไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนสินค้า หากคุณต้องการเปลี่ยนสินค้าให้คุณทำการคืนเงิน/คืนสินค้า และทำการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการอีกครั้ง

ลูกค้าจะไม่สามารถส่งคืนสินค้าจาก Siamdrug ด้วยเหตุผล “เปลี่ยนใจ” ได้หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้ :

 1. ฉลากของสินค้าขาดหายไป.
 2. สินค้าถูกเปิดใช้งานแล้ว หรือมีการดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต
 3. ได้รับสินค้าเป็นชุด (เช่น ชุดเครื่องนอน ชุดโฮมเธียร์เตอร์) แต่ส่งคืนสินค้าไม่ครบชุด
 4. หมายเลข Serial numbers ขาดหายไป 
 5. สินค้าที่จำเป็นต้องมีการติดตั้ง หรือติดตั้งแล้วแต่ถูกถอดออก
 6. สินค้าที่ถูกระบุว่ามีอันตราย หรือสารกอ่ประกายไฟ
 7. สินค้าเป็นสินค้าพิเศษ ที่มีส่วนประกอบของ :
 8. กล่องสุ่ม กล่องเฉพาะของแบรนด์ กล่องของกำนัล
 9. สินค้าที่จัดทำขึ้นมาเฉพาะตามออเดอร์
 10. สินค้าดิจิทัล (เช่น โค้ดส่วนลด)
 11. โลหะมีค่า เช่น ทอง เงิน
 12. อัญมณี เช่น เพชร พลอย ไพลิน
 13. ต้นไม้/ดอกไม้สด
 14. สินค้าที่มีขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์
 15. สินค้าอื่น ๆ ที่ siamdrug ระบุว่าไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน/คืนสินค้าได้

ในกรณีที่คุณไม่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไป อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังต่อไปนี้

 

 • คำสั่งซื้อถูกยกเลิก (อยู่ใน “ยกเลิกแล้ว”)
  1. คำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิกโดยผู้ขาย
  2. คำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ เนื่องจากผู้ขายไม่ได้จัดส่งสินค้าตามกำหนด

 

โปรดทราบหากคำสั่งซื้อถูกยกเลิก ระบบจะทำการคืนเงินให้อัตโนมัติ

 • คำสั่งซื้อได้ถูกจัดส่งแล้ว (อยู่ใน “ที่ต้องได้รับ” หรือ “สำเร็จ”)
  1. บริษัทขนส่งไม่สามารถนำส่งสินค้าให้คุณได้ เช่น ที่อยู่ผิด หรือ ไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้
  2. สินค้าของคุณถูกรับไปโดยผู้อื่น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้

 

หากคุณไม่ได้รับสินค้า เราขอแนะนำให้แนะนำให้ติดต่อผู้ขายโดยตรงเพื่อสอบถามก่อนการจัดส่ง อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ได้สามารถติดต่อผู้ขายได้  เราแนะนำให้คุณกด “ขอคืนเงิน/คืนสินค้า” เข้ามาภายในระยะเวลา Siamdrug การันตี 

หากคำสั่งซื้อของคุณพ้นระยะเวลาการันตีที่ระบุไว้แล้ว ทางเราแนะนำให้คุณทำการติดต่อกับผู้ขายโดยตรงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น หรือเพื่อเจรจาตกลงเกี่ยวกับการขอคืนสินค้า และ/หรือ ขอคืนเงิน

หากคุณไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้ คุณสามารถแจ้งปัญหาผ่านฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ ของ siamdrug

กคุณยังไม่ได้สินค้า ทางเราแนะนำ

 1. ให้รอรับสินค้า หรือติดต่อบริษัทขนส่งโดยตรงเพื่อเร่งการจัดส่ง
 2. กด”คืนเงิน/คืนสินค้า” หากคุณไม่ได้รับสินค้าภายระยะเวลา Siamdrug การันตี วิธีกดขอคืนเงิน/คืนสินค้า