ปวดเข่า เข่าดังก๊อบแก๊บ แก้ไขได้ ใช้นวัตกรรมใหม่ อาจไม่ต้องผ่าตัด

ปัญหา “ปวดเข่า” จากโรคข้อเข่าเสื่อม ATHRITIS และกระดูกข้อเข่าเสื่อม OSTEOATHRITIS เป็นโรคที่รักษาได้ โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการผ่าตัด