6 ผลิตภัณฑ์แคลเซียมแก้ ปวดเข่า กระดูกทับเส้น กระดูกพรุน ขายดีในร้านยาปี 2022

โรค “กระดูกพรุน” นับเป็นภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม เพราะจากผลวิจัยพบว่าหากปล่อยไว้นาน นอกจากเสี่ยงกระดูกร้าว…